Bergen aan Zee 033

Nacht

Zachkens gevallen op mijn afglijdende blik
Ik was het ik zag het maar er klopt geen donder van

De rest mag je houden
Rust maar engel
Ik ruik je moed

Zet je nu neer en adem -in- adem- in in in uit

Ik sta weer maar hoe niet moest hij deze ochtend huilen

Denkend aan ooit

Waar geen uitleg over was
Leeg jongens
Kijk in mijn oor en ziet: ik ben helemaal leeg
Ook als ik tussen mijn tenen gluur voel je de groring van het fanemend
ouder zijn en steeds juist minder willens te willen

En vul mijn hoofd met murmur
Alleen maar murmur l the way done
Precies totdat de zwaartekracht ook daar zijn recht en rol heeft durven

gelden.

Meer uitleg is er niet.

Het is donker nu

Gelukkig alleen maar buiten en mag binnen binne blijvn

En wat mij raakt is dat mij raakt al die tijdingen gelijk
Denk aan help aan gras aan fleece aan wol en zuivere olie in mijn wezen Tot zover