Loof

Nog altijd
Op mijn gevoel
Gevoel dat zegt
Op dat gevoel
Dat opent zich
Mijn hart
Hart dat open gaat
Opent opeliks zich
Hart dat opent zich
Maar d’persoon zich

Mijn ziel heeft zich geopend
Opent
Zich